Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmissions idé är att stödja enskilda människor till ett liv i innanförskap och att rikta uppmärksamhet på svåra sociala omständigheter och utsatthet.

Vi arbetar dagligen med att stödja människor som lever i hemlöshet, med ett missbruk, psykisk ohälsa eller på annat sätt har hamnat utanför i samhället. Arbetet utförs av professionell personal som arbetar med gällande kollektivavtal.

Den sociala verksamheten finansieras med gåvor från privatpersoner, företag, församlingar, stiftelser och föreningar och drivs i tre enheter:

  • Center för barn, unga och familjer
  • Gatljuset – hemlöshet
  • S:t Johanneskyrkan – mötesplats & café, kyrka och självhjälpscenter

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

55 646 000

Insamlat under 2018 (KR)

49 470 000

Insamlat under 2017 (KR)

46 979 000

Insamlat under 2016 (KR)

45 481 000

Insamlat under 2015 (KR)

42 017 000

Insamlat under 2014 (KR)

44 176 000

Insamlat under 2013 (KR)

46 865 000

Insamlat under 2012 (KR)

39 828 000

Insamlat under 2011 (KR)

33 708 400

BG: 900-1702
PG: 900170-2
Besöksadress: Stigbergsliden 6, Göteborg

Flera medlemmar