Räddningsmissionen

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.

Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Vår organisationsidé är att: “Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap”.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • Hemlöshetsarbete
  • Missbruksvård
  • Arbete bland barn med en förälder i fängelse
  • Integrationsarbete
  • Arbetsträning
  • Psykiatriboenden
  • Arbete med barn och ungdomar i riskzon
  • Kulturarbete för barn och unga

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

22 485 633

Insamlat under 2018 (KR)

19 306 833

Insamlat under 2017 (KR)

17 738 142

Insamlat under 2016 (KR)

16 269 000

Insamlat under 2015 (KR)

13 597 000

Insamlat under 2014 (KR)

13 758 644

Insamlat under 2013 (KR)

12 451 915

Insamlat under 2012 (KR)

10 775 201

Insamlat under 2011 (KR)

10 030 000

BG: 900-4441
PG: 900444–1
Besöksadress: Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg

Flera medlemmar