Greenpeace Norden

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

228 231 692

Insamlat under 2018 (KR)

222 482 322

Insamlat under 2017 (KR)

210 939 661

Insamlat under 2016 (KR)

201 862 000

Insamlat under 2015 (KR)

195 872 978

Insamlat under 2014 (KR)

136 188 135

Insamlat under 2013 (KR)

125 146 897

Insamlat under 2012 (KR)

118 086 000

Insamlat under 2011 (KR)

122 946 000

Flera medlemmar