Hand in Hand Sweden

Hand in Hands vision är att eliminera fattigdom genom utbildning och företagande. Vårt mål är att skapa 10 miljoner jobb globalt inom 10 år.

Hand in Hand verkar för närvarande i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan. Det jobb Hand in Hand gör har levererat resultat. Totalt har över 800 000 kvinnor deltagit i självhjälpsgrupperna i Indien, Afrika och Afghanistan vilket resulterat i att mer än 1,1 miljoner företag har startats och att över 1,6 miljoner jobb skapats. Detta har i sin tur inneburit att mer än 8 000 000 människor har fått bättre levnadsvillkor.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

70 787 640

Insamlat under 2018 (KR)

71 897 962

Insamlat under 2017 (KR)

61 221 008

Insamlat under 2016 (KR)

55 463 000

Insamlat under 2015 (KR)

49 336 991

Insamlat under 2014 (KR)

42 501 000

Insamlat under 2013 (KR)

35 744 000

Insamlat under 2012 (KR)

45 300 000

Insamlat under 2011 (KR)

24 980 000

BG: 900-0910
PG: 900091-0
Besöksadress: Nybrogatan 34, Stockholm
Postadress: Box 5216, 102 45 Stockholm

Flera medlemmar