Hela Människan

Hela Människan arbetar med socialt diakonalt arbete på uppdrag av flertalet kristna trossamfund.

Med utgångspunkt från de lokala behoven arbetar Hela Människan i cirka 90 enheter och med 400 anställda samt många ideellt engagerade människor. Arbetet i sociala frågor syftar till att verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer och att bilda opinion.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

2 859 439

Insamlat under 2018 (KR)

5 911 328

Insamlat under 2017 (KR)

1 845 718

Insamlat under 2016 (KR)

1 682 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 092 351

Insamlat under 2014 (KR)

2 154 382

Insamlat under 2013 (KR)

1 996 420

Insamlat under 2012 (KR)

1 999 716

Insamlat under 2011 (KR)

1 987 867

PG: 903216-0
Besöksadress: Rehnsgatan 20, 6 trp, 113 57 Stockholm

Flera medlemmar