Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av hjärnans sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om den friska hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer.

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att starta eller intensifiera viktig forskning.

Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier.

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.

Hjärnfonden har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

187 256 000

Insamlat under 2018 (KR)

223 244 947

Insamlat under 2017 (KR)

140 417 444

Insamlat under 2016 (KR)

92 978 000

Insamlat under 2015 (KR)

96 485 000

Insamlat under 2014 (KR)

109 885 000

Insamlat under 2013 (KR)

65 067 664

Insamlat under 2012 (KR)

52 246 265

Insamlat under 2011 (KR)

55 645 000

BG: 901-1255
PG: 901125-5
Besöksadress: Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm

Flera medlemmar