Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till svensk medicinsk forskning inom hjärt- och lungområdet samt informerar om hjärt- och lungsjukdom.

Fonden bildades 1904 som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, med målet att besegra tuberkulos (tbc) i Sverige. Numera är Hjärt-Lungfondens mål främst att besegra vår tids stora folksjukdom, hjärtsjukdom. Fonden stödjer forskning kring sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötsligt hjärtstopp, medfödda hjärtfel, stroke, astma och KOL. 2017 delade Hjärt-Lungfonden ut 344 Mkr till hjärt-, kärl- och lungforskning i Sverige. Fonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

405 386 375

Insamlat under 2018 (KR)

341 470 099

Insamlat under 2017 (KR)

356 494 553

Insamlat under 2016 (KR)

315 609 000

Insamlat under 2015 (KR)

307 735 000

Insamlat under 2014 (KR)

272 890 000

Insamlat under 2013 (KR)

258 784 000

Insamlat under 2012 (KR)

232 936 000

Insamlat under 2011 (KR)

170 000 000

BG: 909-1927
PG: 909192-7
Besöksadress: Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm

Flera medlemmar