Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden stöttar hjärtsjuka barn, ungdomar och deras familjer.

Det gör vi genom stöd till särskilt drabbade familjer. Vi ordnar läger och mötesplatser för drabbade. Vi stödjer också forskning och utveckling av vården kring medfödda hjärtfel.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

10 188 732

Insamlat under 2018 (KR)

9 881 322

Insamlat under 2017 (KR)

9 617 276

Insamlat under 2016 (KR)

7 177 000

Insamlat under 2015 (KR)

5 058 863

Insamlat under 2014 (KR)

4 611 753

Insamlat under 2013 (KR)

4 056 061

Insamlat under 2012 (KR)

3 493 725

Insamlat under 2011 (KR)

5 057 000

BG: 900-5877
PG: 900587-7
Besöksadress: Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm

Flera medlemmar