Hörselskadades Riksförbund – HRF

Vi blir allt fler hörselskadade. I dag är vi 1,4 miljoner i Sverige, både barn och vuxna, med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom eller ljudöverkänslighet.

I vår omgivning finns hinder som gör att hörselskadade stängs ute, i skolan, på arbetet och på fritiden. Hörselskadades Riksförbund (HRF) arbetar för att ändra på det. HRF skapar bättre förutsättningar för hörselskadade genom att sprida kunskap, ge stöd åt enskilda och påverka beslutsfattare. Vi driver informationstjänsten Hörsellinjen, vi stödjer hörselforskning och vi har projekt för att hjälpa hörselskadade i utvecklingsländer. Vår vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

51 485 404

Insamlat under 2018 (KR)

50 885 710

Insamlat under 2017 (KR)

47 615 000

Insamlat under 2016 (KR)

43 678 000

Insamlat under 2015 (KR)

45 282 000

Insamlat under 2014 (KR)

44 936 000

Insamlat under 2013 (KR)

43 675 000

Insamlat under 2012 (KR)

42 266 000

Insamlat under 2011 (KR)

42.718.000

BG: 900-0738
PG: 900314-6
Besöksadress: Gävlegatan 16, Stockholm
Postadress: Box 6605, 113 84 Stockholm

Flera medlemmar