IndianChildren

IndianChildren har som målsättning att förbättra livsvillkoren för fattiga indiska barn. Vi har en demokratisk grundsyn och tror på alla människors lika värde och rätt till en värdig uppväxt och tillvaro, oavsett etnicitet eller religion.

IndianChildren arbetar i huvudsak med skolutbildning och hälsovård, men stöttar även andra barnrelaterade verksamheter och projekt såsom ex. skyddade daghem för barn till prostituerade mammor i storstäder.

IndianChildren sponsrar olika skolor, både i städer och på landsbygden, men även enklare slumskolor, s.k. ”balwadis”, för barn utan social möjlighet att få gå i en vanlig skola. Många av barnen är sponsrade genom vårt fadderbarnsprogram.

IndianChildren har vid naturkatastrofer även bistått med medicin, mat och rent vatten.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

491 838

Insamlat under 2018 (KR)

3 200 168

Insamlat under 2017 (KR)

3 262 000

Insamlat under 2016 (KR)

2 893 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 756 591

Insamlat under 2014 (KR)

2 551 322

Insamlat under 2013 (KR)

2 959 682

BG: 900-1843
PG: 900184-3
Besöksadress: Axel Johanssons Gata 3, 754 50 Uppsala
Postadress: Box 949, 751 09 Uppsala

Logotyp 200x46