Individuell Människohjälp – IM

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över.

Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och individer som brinner för förändring.

Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, medlemmar och volontärer.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

59 165 000

Insamlat under 2017 (KR)

58 969 114

Insamlat under 2016 (KR)

64 887 000

Insamlat under 2015 (KR)

70 308 000

Insamlat under 2014 (KR)

79 206 000

Insamlat under 2013 (KR)

63 195 000

Insamlat under 2012 (KR)

57 157 000

Insamlat under 2011 (KR)

65 382 000

BG: 900-70 63
PG: 900706-3
Besöksadress: Fabriksgatan 2 F, Lund
Postadress: Box 45, 221 00 Lund, Sweden
845 000-0768