Insamlingsstiftelsen Choice

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation med 90-konto, icke vinstdrivande, politiskt- och religiöst obunden, som grundades 2010. Vår vision är att alla ungdomar ska ha en god hälsa och en bra start i vuxenlivet.

Choice arbetar tillsammans med läkar- och psykologstudenter för ökad kunskap och förbättrad fysisk- och psykiskhälsa bland ungdomar. Detta görs genom preventiva insatser i högstadie- och gymnasieskolor där studenter utbildar ungdomar om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak (ANT).

Sedan två år tillbaka har Choice även arbetat med nyanlända och asylsökande ungdomar på språkintroduktionsprogrammet. Utöver kunskap om kroppen och ANT får ungdomarna även kunskap om det svenska sjukvårdssystemet, levnadsvanor och psykisk hälsa. Målet är att stärka unga till att själva ta kontroll över sin hälsa och att de ska kunna fatta medvetna och kunskapsbaserade beslut kring sin egen hälsa samt sitt ANT-bruk. På så vis kan även integration och etablering i det svenska samhället främjas. Samt psykisk ohälsa förhindras.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

2 611 232

Insamlat under 2018 (KR)

4 521 065

Insamlat under 2017 (KR)

4 300 000

Ragvaldsgatan 14A, 118 46 Stockholm
900-5661

Flera medlemmar