IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

IOGT-NTO-rörelsens övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Vi arbetar för att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger för att färre barn och vuxna ska drabbas av dess negativa konsekvenser. En minskad konsumtion ger också stora samhällsvinster i form av ökad trygghet och bättre folkhälsa.

En av våra viktigaste uppgifter är att jobba för barns rätt till en trygg och drogfri uppväxt. Vi arbetar med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå, utmanar alkoholnormen och stöttar och stärker de som påverkats negativt av eget eller någon annans missbruk – i Sverige och i andra delar av världen.

IOGT-NTO-rörelsen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i Sydostasien, Östafrika, Sri Lanka och på Balkan – tillsammans med ett 20-tal lokala partnerorganisationer. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

33 684 856

Insamlat under 2018 (KR)

15 614 380

Insamlat under 2017 (KR)

15 611 167

Insamlat under 2016 (KR)

12 818 802

Insamlat under 2015 (KR)

6 667 462

Insamlat under 2014 (KR)

6 266 955

Insamlat under 2013 (KR)

3 323 380

Insamlat under 2012 (KR)

4 679 761

Insamlat under 2011 (KR)

3 973 999

BG: 900-5190
PG: 90 05 19-0
Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen, Stockholm
Postadress: Box 128 25, 112 97 Stockholm
802400-6572

Flera medlemmar