Kalmar Stadsmission

I all vår verksamhet vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet.

Kalmar Stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen värdegrund vill:

  • vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället skapar/ förstärker utsatthet.
  • som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete.
  • erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.
    uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang.
  • arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

2 477 974

Insamlat under 2018 (KR)

3 308 014

Insamlat under 2017 (KR)

3 732 676

Insamlat under 2016 (KR)

4 508 405

Insamlat under 2015 (KR)

4 713 703

Insamlat under 2014 (KR)

10 508 582

Insamlat under 2013 (KR)

4 197 726

Insamlat under 2012 (KR)

2 998 793

Insamlat under 2011 (KR)

2 376 842

PG: 901138-8
Besöksadress: Wismarsvägen 12, 393 56 KALMAR

Flera medlemmar