KFUM Sverige

KFUM skapar meningsfulla mötesplatser för unga. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten.

KFUM är en del av två av världens största och äldsta ungdomsrörelser YMCA och YWCA, som idag involverar ca 70 miljoner människor i över 130 länder. Vi har ett stort internationellt engagemang och bedriver utvecklingssamarbete med partners i Kenya, Zambia, Sydafrika Vitryssland, Ukraina, Palestina, Gaza och med African Alliance.

Insamlade medel används där det finns störst behov och förändringskraft. Vi satsar på unga ledare, på att förebygga utanförskap och aktivt inkludera alla barn och ungdomar, samt på att skapa schyssta mötesplatser.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

198 579

Insamlat under 2018 (KR)

531 223

Insamlat under 2017 (KR)

424 432

Insamlat under 2016 (KR)

1 218 000

Insamlat under 2015 (KR)

232 103

Insamlat under 2014 (KR)

2 842 664

Insamlat under 2013 (KR)

3 373 284

Insamlat under 2012 (KR)

4 530 000

Insamlat under 2011 (KR)

561 000

PG: 901855-7
Besöksadress: Rosengatan 1, 11140 Stockholm

Flera medlemmar