Kvinna till Kvinna

I världens krig och konflikter används kvinnor och flickor som vapen och måltavlor. Kvinnor utsätts för våldtäkter, stympas och dödas. Kvinnor stängs in i sina hem och flickor får inte gå i skolan. Kvinnors röster tystas om de uttrycker vad de känner och tycker.

Därför finns Kvinna till Kvinna. Vi stärker kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden. Vi stödjer kvinnoorganisationer i länder där kvinnor konsekvent förtrycks eller utsätts för våld. Vi gör det möjligt för unga flickor och kvinnor att ta steget vidare – i skolan, ut på arbetsmarknaden eller in i politiken. Vi medverkar till att kvinnors makt och inflytande ökar.

Kvinna till Kvinna bildades 1993 som en reaktion på de övergrepp kvinnor utsattes för under krigen på Balkan. Idag samarbetar Kvinna till Kvinna med fler än 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Vi ger ekono­miskt stöd till organisationer och stärker nätverk.

Vi vet av erfarenhet att stöd som riktas direkt till kvinnor gör skillnad och är effektivt. 2002 fick Kvinna till Kvinna ta emot Right Livelihood-priset för framgångsrikt stöd till kvinnors freds- och förso­ningsarbete.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

16 242 000

Insamlat under 2018 (KR)

17 273 577

Insamlat under 2017 (KR)

13 708 000

Insamlat under 2016 (KR)

14 636 000

Insamlat under 2015 (KR)

14 800 000

Insamlat under 2014 (KR)

13 789 000

Insamlat under 2013 (KR)

8 982 532

Insamlat under 2012 (KR)

8 585 563

Insamlat under 2011 (KR)

1 326 000

PG: 901800–3
Besöksadress: Slakthusplan 3, Johanneshov

Flera medlemmar