Lepramissionen

Lepra är en svårartad infektionssjukdom som bland annat kan leda till förlorad känsel i händer, fötter och ansikte. Ett litet sår kan bli en allvarlig infektion som till slut kräver amputation.

Antalet leprafall minskar, men fortfarande får drygt 200 000 personer diagnosen varje år. Ändå är inte sjukdomen det största problemet. Lepra botas med antibiotika. Men på många håll är lepra oerhört skamfyllt och många sjuka blir diskriminerade och isolerade. Och det är ofta de fattigaste, de redan utsatta som inte har motståndskraft mot leprabakterien som blir smittade.

Lepramissionen arbetar för att utrota sjukdomen lepra, dess orsaker och konsekvenser. Lepramissionen sprider kunskap, arbetar även med medicinering, rehabilitering och vägar till försörjning. Arbetet omfattar hjälp till enskilda leprasjuka, deras familjer men även att utveckla hela byar för att långsiktigt bekämpa fattigdom. Lepramissionen Sverige har idag engagemang i Bangladesh, Burma, DR Kongo, Indien och Nigeria och är medlemmar i The Leprosy Mission International med arbete i över 50 länder. Lepramissionen Sverige grundades 1985 som en fristående biståndsorganisation med rötter i sju kristna samfund.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

2 178 844

Insamlat under 2017 (KR)

2 464 715

Insamlat under 2015 (KR)

3 530 403

Insamlat under 2014 (KR)

2 137 095

Insamlat under 2013 (KR)

4 035 455

Insamlat under 2012 (KR)

1 793 077

Insamlat under 2011 (KR)

2 613 360

Besöksadress: Radiogatan 3, 692 71 Kumla

Flera medlemmar