Linköpings Stadsmission

Linköpings Stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening. Vi ger människor nya möjligheter genom stöd och behandling samt arbetsträning.

Vi tror på möjligheterna i mötet med varje människa. Och vi förmedlar något som ingen kan få för mycket av. Nämligen tro, hopp och kärlek.

Medlem i Linköpings Stadsmission kan kristna församlingar eller motsvarande kristna organisationer, samt deras ungdomsförbund vara. Stadsmissionens högsta beslutande organ är Ombudsförsamlingen, som består av medlemmarnas ombud.

Linköpings Stadsmission arbetar med behandling, samtal och stöd, riskbruk och beroende samt sociala företag. Av intäkterna kommer ca 75 % från avtal med Linköpings kommun, en rad andra kommuner samt Kriminalvården. När det gäller resterande 25 % sker finansiering genom:

  • Anslag, bidrag, fondmedel, gåvor, kollekter, medlemsavgifter, testamenten
  • Hyresintäkter samt försäljningsintäkter från egna verksamheter
  • Stöd från näringslivet i form av vänföretag

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

6 231 000

Insamlat under 2018 (KR)

12 435 000

Insamlat under 2017 (KR)

18 706 000

Insamlat under 2016 (KR)

7 287 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 573 000

Insamlat under 2014 (KR)

3 690 000

Insamlat under 2013 (KR)

4 489 000

Insamlat under 2012 (KR)

3 749 000

Insamlat under 2011 (KR)

3 332 000

BG: 900-8780
Besöksadress: Ågatan 3, Linköping
Postadress: Box 16, 581 02 Linköping