Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar och genom Mentorprogrammet är det precis det vi gör.

Vi fokuserar på det positiva, på att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem när de behöver det som mest – under tonårstiden. Förutom våra mentorskap, föräldraverksamhet och skolprojekt arbetar vi även med att bilda opinion och sprida kunskap till kommuner, skolor och beslutsfattare om vinsterna med att arbeta förebyggande i våra frågor.

Vår vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Mentor Sverige ingår i den internationella paraplyorganisationen Mentor Foundation. Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar!

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

27 769 056

Insamlat under 2017 (KR)

28 568 277

Insamlat under 2016 (KR)

28 054 000

Insamlat under 2015 (KR)

28 367 702

Insamlat under 2014 (KR)

24 252 700

Insamlat under 2013 (KR)

20 064 349

Insamlat under 2012 (KR)

16 403 360

Insamlat under 2011 (KR)

17 341 596

BG: 902-5024
PG: 902502-4
Besöksadress: Brunnsgatan 21A, 111 38 Stockholm