Min Stora Dag

MinStoraDag är en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar med en svår livspåverkande, inte sällan livshotande, diagnos.

MinStoraDags mål är att ge dessa barn någonting underbart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa.

Stiftelsen MinStoraDag, som grundades år 2000, samarbetar med samtliga Universitetssjukhus i landet samt med samtliga barn- och ungdomskliniker. Det är läkarna som identifierar vilka barn som ska få en dröm uppfylld.

Varje år genomförs ett hundratal Stora Dagar. Dessutom arrangeras minst lika många gruppaktiviteter såsom konsertbesök, sjukhuscaféer och ungdomsläger så att över tusen barn per år får ett välbehövligt avbrott i sin sjukhusvistelse.

Verksamheten är uppbyggd på frivillig och volontär basis. Idag finns över 300 volontärer spridda över landet som med stort hjärta och varmt engagemang ger av sin tid och kunskap. Stiftelsen drivs med hjälp av bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner och har ett 90-konto övervakat av Svensk Insamlingskontroll.

Vårt mål är att en dag kunna hjälpa alla svårt sjuka barn i Sverige att få sin önskedröm uppfylld.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

26 470 000

Insamlat under 2018 (KR)

28 877 753

Insamlat under 2017 (KR)

29 880 029

Insamlat under 2016 (KR)

27 956 000

Insamlat under 2015 (KR)

24 674 732

Insamlat under 2014 (KR)

23 608 000

Insamlat under 2013 (KR)

19 995 000

Insamlat under 2012 (KR)

17 137 186

Insamlat under 2011 (KR)

11 635 484

BG: 900-5133
PG: 900513-3
Besöksadress: Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm