Mind

Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa) främjar den psykiska hälsan i samhället.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, påverkar attityder och sprider kunskap för en bättre psykisk hälsa.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

15 640 933

Insamlat under 2018 (KR)

14 704 875

Insamlat under 2017 (KR)

7 721 447

Insamlat under 2016 (KR)

5 583 875

Insamlat under 2015 (KR)

4 293 083

Insamlat under 2014 (KR)

3 271 151

Insamlat under 2013 (KR)

1 511 000

Insamlat under 2012 (KR)

1 703 000

BG: 900853-3
PG: 900853-3
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 14, 1tr
Postadress: 118 50 Stockholm

Flera medlemmar