Missing People Sverige

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Vi är en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i vår organisation är alla frivilliga eldsjälar som engagerar sig för att hjälpa till i sökandet efter en försvunnen person. Det är dem som leder våra sökinsatser, bemannar våra regionala avdelningar och vår jour. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till jouren, oavsett tid på dygnet eller plats i vårt avlånga land. Vi söker för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Ingen ska försvinna utan att hittas.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

3 031 360

Insamlat under 2018 (KR)

4 248 737

Insamlat under 2017 (KR)

3 179 893

Besöksadress: Bondegatan 30, 116 33 Stockholm
Postadress: Bondegatan 30, 116 33 Stockholm
BG: 900-5620
Swish: 123-900 56 20
802463-5867