My Right

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter runt om i världen. Vårt uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Vi arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och främjar inkludering och deltagande. Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vårt utvecklingssamarbete sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer (Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Nepal, Nicaragua, Rwanda, Sri Lanka och Tanzania).

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

2 285 757

Insamlat under 2018 (KR)

1 799 830

Insamlat under 2017 (KR)

1 977 000

Besöksadress: Liljeholmstorget 7A, 7 tr
Postadress: 117 63 Stockholm
PG: 90 01 10-8
802402-9376

Flera medlemmar