Nordens Ark

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.

I den zoologiska parken i Bohuslän finns ett åttiotal hotade djurarter och raser. De flesta kommer från ett klimat som liknar vårt nordiska. Hos oss lever exempelvis snöleopard, amurtiger, amurleopard, varg, lodjur, järv och liten panda, men också fåglar, groddjur och gamla nordiska lantraser. Parken är öppen för besökare varje dag året om.

Vi arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar. Vi medverkar även i internationella bevarandeprojekt.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

22 206 630

Insamlat under 2018 (KR)

43 630 996

Insamlat under 2017 (KR)

39 420 959

Insamlat under 2016 (KR)

23 964 065

Insamlat under 2015 (KR)

24 769 000

Insamlat under 2014 (KR)

31 402 000

Insamlat under 2013 (KR)

24 801 000

Insamlat under 2012 (KR)

24 804 000

Insamlat under 2011 (KR)

18 727 585

BG: 900-4607
Besöksadress: Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand

Flera medlemmar