Oxfam

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom. En tredjedel av jordens befolkning lever i fattigdom. Det vill vi förändra genom att mobilisera människor i kampen mot fattigdom.

Världen över arbetar Oxfam för att hitta praktiska och innovativa lösningar för människor att själva ta sig ur fattigdom. Vi räddar liv och hjälper till vid katastrofer och vi kampanjar för att ge fattiga människor en röst att påverka politiska beslut som berör dem.

Vi arbetar alltid tillsammans med partnerorganisationer, och sida vid sida med människor, för att förändra de problem som orsakar fattigdom.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

28 895 632

Insamlat under 2017 (KR)

33 162 000

Insamlat under 2016 (KR)

32 361 000

Insamlat under 2015 (KR)

40 223 118

BG: 900-37 24
PG: 900 372-4
Besöksadress: Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige Lenngrensgatan 1 112 51 Stockholm
Postadress: Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige Lindhagensgatan 133 112 51 Stockholm

Flera medlemmar