Plan Sverige

Plan är en religiöst och politiskt oberoende organisation, som grundades i Storbritannien 1937 och idag finns i 68 länder, varav 50 programländer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och bedriver insamling i Sverige för att kunna finansiera, stödja och vidareutveckla Plans arbete för barn i utsatthet runt om i världen.

Varje år investerar Plan runt tre miljarder svenska kronor i olika utvecklingsprogram världen över – program som ökar tillgången till god hälsa och utbildning, skapar en trygg närmiljö och kämpar mot alla former av diskriminering, våld och övergrepp.

Plan Sverige arbetar även med opinionsbildning i Sverige och försöker påverka beslutsfattare i såväl Sverige som internationellt för att få barns rättigheter respekterade. Dessutom arbetar vi för att beslut och handlingsplaner på både internationell och regional nivå ska inkludera barns rättigheter. Plan är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer som arbetar för att barns rättigheter erkänns, respekteras och efterlevs.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

282 536 039

Insamlat under 2017 (KR)

243 555 515

Insamlat under 2016 (KR)

216 886 000

Insamlat under 2015 (KR)

225 486 237

Insamlat under 2014 (KR)

193 775 000

Insamlat under 2013 (KR)

190 139 300

Insamlat under 2012 (KR)

174 500 000

Insamlat under 2011 (KR)

173 900 000

Insamlat under 2019 (KR)

257 250 745

BG: 900-7311
PG: 900731-1
Besöksadress: Textilgatan 43, 120 30 Stockholm
Postadress: Box 92150, 120 08 Stockholm