Prostatacancerförbundet

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje dag får 27 män prostatacancer och sammanlagt lever 110 000 män med diagnosen. Kunskapen om upptäckt och botemedel är otillräcklig.

Med bättre diagnos- och behandlingsmetoder kan många män slippa onödigt lidande och sänkt livskvalitet.

Intäkterna går till:

  • Forskning för nya behandlings- och diagnosmetoder
  • Opinionsbildning för kampen mot prostatacancer
  • Stipendier för kompetensutveckling

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

27 558 765

Insamlat under 2018 (KR)

19 400 862

Insamlat under 2017 (KR)

14 198 000

Insamlat under 2016 (KR)

13 264 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 621 217

Insamlat under 2014 (KR)

5 425 220

Insamlat under 2013 (KR)

4 462 395

Insamlat under 2012 (KR)

3 362 665

Insamlat under 2011 (KR)

1 819 772

Flera medlemmar