Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundets är en intresseorganisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Psoriasisförbundet erbjuder gemenskap, kunskap och engagemang.

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Vi har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bland annat genom opinionsbildning, informationsinsatser och utbildning.

Förbundet är del i den svenska folkrörelsetraditionen. Verksamheten vilar på demokratiska grunder som människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma.

Förbundets uppdrag är:

  • att sprida information och kunskap om psoriasis och psoriasisartrit
  • att arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter
  • att verka för att psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala standard som övriga medborgare
  • att i samarbete med region/läns- och lokalavdelningar ge stöd och råd till våra medlemmar
  • att forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit utvecklas och att behandlingsmetoderna blir effektivare

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

4 900 551

Insamlat under 2018 (KR)

1 565 377

Insamlat under 2017 (KR)

4 785 583

Insamlat under 2016 (KR)

5 291 226

PG: 90 00 66-2
Besöksadress: Bellmansgatan 30, 1 tr, 118 47 Stockholm

Flera medlemmar