Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Varje dag arbetar vi för att barn i utsatta situationer ska få det bättre och att deras rättigheter ska respekteras.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet i Sverige runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnen uppmärksammar när barns rättigheter kränks. Vi väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare – från kommuner till FN. I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Rädda Barnen är en del av Save the Children International som gemensamt lyfter fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

552 390 000

Insamlat under 2018 (KR)

528 394 000

Insamlat under 2017 (KR)

558 059 000

Insamlat under 2016 (KR)

538 353 000

Insamlat under 2015 (KR)

524 458 000

Insamlat under 2014 (KR)

443 340 000

Insamlat under 2013 (KR)

449 730 000

Insamlat under 2012 (KR)

415 749 000

Insamlat under 2011 (KR)

391 000 000

BG: 902-0033
PG: 902003-3
Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg

Flera medlemmar