Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Rådgivningsbyrån är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och förenar aktörer verksamma inom området.

Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning. Sedan 2016 driver vi Barnens Asylrättscentrum som arbetar särskilt för att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen samt säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk information om sina rättigheter.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

10 779 543

Insamlat under 2018 (KR)

11 467 072

Insamlat under 2017 (KR)

8 941 811

Taptogatan 6, 115 26 Stockholm
BG: 900-5794
PG: 900579-4
Swish: 123 9005794

Flera medlemmar