Radiumhemmets Forskningsfonder

Sveriges äldsta cancerfond, Cancerföreningen i Stockholm (bildades 1910), samt Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (grundades 1928) ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder.

Fonderna har samma syfte – att ge stöd till patientnära klinisk cancerforskning främst i Stockholmsområdet.

Radiumhemmets Forskningsfonder delar årligen ut över 50 miljoner kronor till patientnära cancerforskning. Målet är tidigare upptäckt av cancer och att få fram bättre behandlingsmetoder. Tack vare forskningen kan vi idag bota två tredjedelar av alla som insjuknar i cancer. Ditt bidrag behövs för att fler ska bli friska.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

14 167 186

Insamlat under 2017 (KR)

11 531 000

Insamlat under 2016 (KR)

18 531 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 073 000

Insamlat under 2014 (KR)

12 085 082

Insamlat under 2013 (KR)

8 100 974

Insamlat under 2012 (KR)

9 642 425

Insamlat under 2011 (KR)

15 370 611

Cancerföreningen BG: 900-6909
Cancerföreningen PG: 900690-9
Jubileumsfonden BG: 900-8806
Jubileumsfonden PG: 900880-6
Besöksadress: P8:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Postadress: Box 25, 171 11 Solna

Flera medlemmar