Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar genom att sprida kunskap om diagnoser och hur det är att leva med en reumatisk sjukdom.

Vi inbjuder till nätverkande både personligt och digitalt. Förbundet är också genom ett aktivt insamlingsarbete till Reumatikerfonden är viktig bidragsgivare till reumatologisk forskning. Med vår ordförande Lotta Håkansson i spetsen driver vi reumatikernas frågor genom ett mycket aktivt påverkansarbete såväl lokalt som centralt. Vi besvarar remisser, deltar i seminarier och uppvaktar politiker och andra makthavare.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

19 162 000

Insamlat under 2018 (KR)

26 466 000

Insamlat under 2017 (KR)

20 497 000

Insamlat under 2016 (KR)

40 659 000

Insamlat under 2015 (KR)

32 442 000

Insamlat under 2014 (KR)

29 711 000

Insamlat under 2013 (KR)

27 184 979

Insamlat under 2012 (KR)

25 868 000

Insamlat under 2011 (KR)

20 005 584

BG: 900-3195
PG:900319-5
Besöksadress: Hälsingegatan 46, Stockholm
Postadress: Box 6240, 102 34 Stockholm