Right Livelihood Award Stiftelsen

Right Livelihood Award Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för hållbara lösningar och social förändring.

Right Livelihood-priset hedrar och stödjer organisationer och personer som arbetar för en bättre framtid för oss alla. Sedan 1980 har 153 sådana personer och organisationer från 64 olika länder erhållit priset.

Right Livelihood-priset begränsar sig inte till några kategorier. En pristagares arbete sträcker sig ofta över mer än ett område och kan handla om social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred och militär nedrustning, minoriteters rättigheter, rätten till mat och vatten, alternativ teknik och ekonomi, kultur och hållbar utveckling.

Vem som helst kan föreslå en person eller organisation till Right Livelihood-priset. På så sätt får stiftelsen en bild av vilka problem som internationellt uppfattas som mest angelägna och vilka människor som arbetar för att lösa dem.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

18 321 774

Insamlat under 2017 (KR)

12 718 627

Insamlat under 2016 (KR)

14 953 000

Insamlat under 2015 (KR)

13 302 000

Insamlat under 2014 (KR)

8 739 359

Insamlat under 2013 (KR)

23 822 900

Insamlat under 2012 (KR)

5 695 942

PG: 900249-4
Stockholmsvägen 23, 122 62 Stockholm

Flera medlemmar