Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 153 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

4 701 000

Insamlat under 2018 (KR)

10 657 000

Insamlat under 2017 (KR)

24 290 000

Insamlat under 2016 (KR)

8 262 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 201 000

Insamlat under 2014 (KR)

16 720 416

Insamlat under 2013 (KR)

8 300 000

PG: 90 10 10-9
Besöksadress: Hornsgatan 172, 5 tr, Stockholm
Postadress: Box 9090, 102 72 Stockholm

Flera medlemmar