Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission är en professionell idéburen organisation som stödjer människor som lever i någon form av social utsatthet.

Det kan handla om unga tjejer som tappat fotfästet, vuxna män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruksproblematik och kvinnor som behöver en trygg plats att bo på. Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete i varje enskilt fall. Målet är att varje människa ska stärka sin egen kraft och förmåga och därmed återta kontrollen över sitt liv. Skåne Stadsmission finns på fyra orter i Skåne: Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

29 401 359

Insamlat under 2018 (KR)

30 891 402

Insamlat under 2017 (KR)

24 570 837

Insamlat under 2016 (KR)

20 587 000

Insamlat under 2015 (KR)

29 187 970

Insamlat under 2014 (KR)

18 508 962

Insamlat under 2013 (KR)

16 916 304

Insamlat under 2012 (KR)

16 101 819

Insamlat under 2011 (KR)

8 035 749

BG: 900-3252
PG: 900325-2
Besöksadress: Amiralsgatan 20 i Malmö