SOS Barnbyar

Vi gör allt vi kan för att inget barn ska växa upp ensamt. Utan kärlek. Utan trygghet. Utan
respekt. Men idag står världen inför stora utmaningar som driver ännu fler människor in i
fattigdom. Från strukturella problem till klimatförändringar och konflikter. Och
konsekvenserna är många. De som drabbas hårdast är de redan mest utsatta barnen.
Det är dem vi arbetar med – och för.

Vad som började som en rörelse mot institutionell omsorg 1949, har utvecklats från en barnby för ett 70-tal föräldralösa barn i efterkrigstidens Österrike, till att idag vara en organisation som stärker utsatta barn, ungdomar, familjer och samhällen i 136 länder världen över. Vi söker ständigt nya och innovativa lösningar för att säkra fler barns framtid.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

376 658 000

Insamlat under 2018 (KR)

352 612 000

Insamlat under 2017 (KR)

427 381 000

Insamlat under 2015 (KR)

348 901 086

Insamlat under 2014 (KR)

320 887 000

Insamlat under 2013 (KR)

303 080 000

Insamlat under 2012 (KR)

279 915 000

Insamlat under 2011 (KR)

262 921 000

Insamlat under 2000 (KR)

384 123 000

BG: 900-2031
PG: 900229-6
Besöksadress: Östhammarsgatan 68

Flera medlemmar