Spädbarnsfonden

Spädbarnsfondens uppgift är att arbeta för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

Spädbarnsfonden informerar, utbildar och stödjer forskning om barns död och barns hälsa. Vi är en resurs med stor samlad kunskap och erfarenhet, som finns till för personal inom vård och omsorg som i sin profession möter de som mist barn. Vi är också ett stöd för dig som är anhörig till någon som förlorat barn.

Spädbarnsfondens verksamhet kan sammanfattas i fem områden:

  • Stöd till familjer som mist barn
  • Information och opinion
  • Seminarier
  • Stipendier och forskning
  • Samverkan nationellt och internationellt

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

4 020 008

Insamlat under 2018 (KR)

3 133 069

Insamlat under 2017 (KR)

1 670 578

Insamlat under 2016 (KR)

1 295 000

Insamlat under 2015 (KR)

642 087

Insamlat under 2014 (KR)

563 548

Insamlat under 2013 (KR)

752 226

Insamlat under 2012 (KR)

701 227

Insamlat under 2011 (KR)

788 234

PG: 900212–2
Besöksadress: Stigbergsliden 18, 414 63 Göteborg

Flera medlemmar