Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond bildades 1987 då man såg ett behov av en forskningsfond för att främja klinisk behandlingsforskning, preventionsforskning och även grundforskning kring HIV och AIDS, som då var relativt nyupptäckt.

Nu, liksom då, består Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfonds styrelse och vetenskapliga kommitté av några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området, alla med det gemensamma målet att långsiktigt bekämpa HIV och AIDS genom att:

  • stödja och uppmuntra seriös, innovativ och långsiktig forskning kring effektiv HIV-behandling, HIV-vaccin samt forskning kring HIV-prevention.
  • främja och därmed säkerställa en stadig tillväxt av nya forskare inom området genom att prioritera unga forskare och individer som nyligen påbörjat sin forskning och som kan ha svårare att få större anslag.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

1 307 795

Insamlat under 2017 (KR)

1 420 272

Insamlat under 2016 (KR)

634 862

Insamlat under 2015 (KR)

122 000

Insamlat under 2014 (KR)

137 686

BG: 900-6958
PG: 900695-8
Besöksadress: Villagatan 5, 114 86 Stockholm
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm

Logotyp 200x53

Flera medlemmar