Stiftelsen Läxhjälpen

Ökad chans att klara skolan minskar risken för utanförskap. Att växa upp i Sverige innebär goda förutsättningar för att lyckas med det mesta. Ändå finns det skolor där endast tre av tio elever kommer vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, med finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Läxhjälpen arbetar strukturerat och långsiktigt med ett tydligt mål – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

11 470 898

Insamlat under 2017 (KR)

9 179 000

BG: 900-5554
Besöksadress: Katarinavägen 22, 11545 Stockholm

Flera medlemmar