Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla.

Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm – både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför.

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Detta gör vi genom våra tre verksamhetsområden; Social verksamhet, Sociala företag och Skolverksamhet.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

153 468 000

Insamlat under 2018 (KR)

122 054 000

Insamlat under 2017 (KR)

125 998 000

Insamlat under 2016 (KR)

171 647 000

Insamlat under 2015 (KR)

135 037 000

Insamlat under 2014 (KR)

128 751 000

Insamlat under 2013 (KR)

103 415 000

Insamlat under 2012 (KR)

97 284 000

Insamlat under 2011 (KR)

82 000 000

BG: 900-3518
PG: 900351-8
Besöksadress: Stortorget 3, Stockholm

Flera medlemmar