Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

Vi bildades eftersom vi anser att det behövs en organisation som använder den ideella organisationens kraft för att påverka politiker och allmänheten så att självmorden kan minska. För självmorden kan minska, och det radikalt. Men det krävs att politiker och allmänheten förstår vad vi alla kan bidra med för att det ska bli verklighet.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

14 857 756

Insamlat under 2018 (KR)

11 378 048

Insamlat under 2017 (KR)

4 461 642

Insamlat under 2016 (KR)

1 801 000

Insamlat under 2015 (KR)

1 017 000

Insamlat under 2014 (KR)

536 519

Insamlat under 2013 (KR)

4 000

Flera medlemmar