Svenska Afghanistankommittén – SAK

Svenska Afghanistankommittén – SAK är en biståndsorganisation som sedan 30 år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning.

SAK har över 6 000 anställda, varav över 99 % är afghaner. SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

46 509 219

Insamlat under 2018 (KR)

42 910 000

Insamlat under 2017 (KR)

43 263 000

Insamlat under 2016 (KR)

48 048 000

Insamlat under 2015 (KR)

39 735 000

Insamlat under 2014 (KR)

27 648 000

Insamlat under 2013 (KR)

20 567 000

Insamlat under 2012 (KR)

20 915 000

Insamlat under 2011 (KR)

14 154.000

BG: 900-7808
PG: 900780-8
Besöksadress: Malmgårdsvägen 63, 3 tr, 116 38 Stockholm