Svenska FN-förbundet

Utgångspunkten för Svenska FN-förbundets arbete är FN-stadgan och Millenniedeklarationen. I dessa dokument behandlas de olika temaområden som SFN arbetar med:

  • Fred, säkerhet och nedrustning
  • Utveckling och fattigdomsbekämpning
  • Mänskliga rättigheter och demokrati

Utöver FN-förbundets arbete med att driva opinion och delta i debatter inom dessa temaområden bedriver Svenska FN-förbundet insamlingskampanjer inom varje respektive temaområde: Röj-en-mina (fred, säkerhet och nedrustning), Skolmat blir kunskap (utveckling och fattigdomsbekämpning) och Flicka (mänskliga rättigheter). Svenska FN-förbundet har inom ramen för varje kampanj/temaområde valt att fokusera på relevanta och särskilt angelägna FN-projekt som saknar resurser. FN-förbundet stödjer också FN:s hjälpinsatser i samband med katastrofer, exempelvis naturkatastrofer och väpnade konflikter. FN-förbundet har genom FN-fonden ett registrerat 90-konto.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

3 965 312

Insamlat under 2018 (KR)

6 014 220

Insamlat under 2017 (KR)

4 080 092

Insamlat under 2016 (KR)

7 642 000

Insamlat under 2015 (KR)

8 049 488

Insamlat under 2014 (KR)

6 189 000

Insamlat under 2013 (KR)

4 821 000:

Insamlat under 2012 (KR)

3 626 117

Insamlat under 2011 (KR)

2 690 148

BG: 900-0795
PG: 900079-5
Besöksadress: Skolgränd 2, Stockholm