Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.

Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldsson, fick Nobels fredspris. Svenska Freds har ca 6000 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

3 082 340

Insamlat under 2018 (KR)

2 273 457

Insamlat under 2017 (KR)

2 178 770

Insamlat under 2016 (KR)

2 505 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 557 000

Insamlat under 2014 (KR)

3 785 500

Insamlat under 2013 (KR)

3 704 493

Insamlat under 2012 (KR)

1 751 338

Insamlat under 2011 (KR)

1 728 231

PG: 90 10 85-1
Besöksadress: Polhemsgatan 4, Kungsholmen, Stockholm