Svenska Hästars Värn

Föreningen utövar räddningsverksamhet inom Sverige för de hästar som omhändertagits av myndigheter på grund av missförhållande och/eller vanvård, samt verkar för en god hästhållning och värnar om hästars rätt till vatten, foder, omvårdnad och stimulans och att i övrigt få leva på sätt som är naturligt för arten.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

290 882

Insamlat under 2018 (KR)

305 533

Insamlat under 2017 (KR)

978 824

Insamlat under 2016 (KR)

638 000

Insamlat under 2015 (KR)

985 277

BG: 900-4417
PG: 900441-7
Postadress: c/o c/o Pia Lennholm Villberga Enhälja 4, 749 51 Grillby

Flera medlemmar