Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkans (tidigare Svenska kyrkans internationella arbete) arbete kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. Vi stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet.

Vi är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Vår styrka är våra lokala partners och de tusentals medarbetare som finns i ACT-alliansen. De har kunskapen, erfarenheten och lokalkännedomen. Genom dem finns vi på plats före, under och efter en katastrof.

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi stärka människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter. Vi stöder människors arbete för att få rent vatten, tillräckligt med mat, hälsovård och utbildning.

De beslut vi fattar i Sverige eller i EU kan få konsekvenser för människors liv i andra delar av världen. På uppdrag från våra partner på lokal nivå arbetar vi därför också med att påverka Sveriges och EU:s politik när det gäller till exempel klimatförändringarna, handeln och jordbrukspolitiken.

År 2006 blev Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen Act Svenska kyrkan.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

200 711 541

Insamlat under 2018 (KR)

174 492 791

Insamlat under 2017 (KR)

181 221 971

Insamlat under 2016 (KR)

186 734 000

Insamlat under 2015 (KR)

217 413 000

Insamlat under 2014 (KR)

189 011 000

Insamlat under 2013 (KR)

175 535 244

Insamlat under 2012 (KR)

163 816 484

Insamlat under 2011 (KR)

181 000 000

BG: 900-1223
PG: 900122-3
Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala