Sverige för UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR är en av världens största humanitära hjälporganisationer.

När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och värmande filtar. UNHCR är på plats vid alla världens stora konflikter och kämpar för flyktingars rättigheter samt skapar lösningar för en trygg framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner i Sverige och arbetar med att samla in pengar samt öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats fly sina hem. Sverige för UNHCR har 90-konto.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

293 695 120

Insamlat under 2018 (KR)

284 370 103

Insamlat under 2017 (KR)

310 935 809

Insamlat under 2016 (KR)

473 071 000

Insamlat under 2015 (KR)

491 900 000

Insamlat under 2014 (KR)

245 400 000

Insamlat under 2013 (KR)

232 500 000

Insamlat under 2012 (KR)

137 170 000

Insamlat under 2011 (KR)

51 075 000

PG: 90 01 64-5
Besöksadress: Linnégatan 18, 114 47 Stockholm

Flera medlemmar