Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund – Sportfiskarna

Sportfiskarna är en ideell medlemsorganisation som sedan 1918 arbetar för att det skall finnas livskraftiga fiskbestånd i friska vatten. Det gör vi genom att sätta fiskevården i centrum för all verksamhet.

Vi genomför praktisk vatten- och fiskevård i fält. Vi använder kraften från våra 400 medlemsföreningar och drygt 50 000 medlemmar för att föra fiskens och sportfiskarnas talan i maktens korridorer. Vi står för merparten av informationen och utbildningen kring fiske- och vattenvård i Sverige, och vi tar varje år ut tiotusentals barn och unga på fiskeaktiviteter där de även ges kunskaper inom ekologi, fiskevård och allemansrätt.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

251 322

Insamlat under 2018 (KR)

1 261 804

Insamlat under 2017 (KR)

107 230

Insamlat under 2016 (KR)

1 100 000

Insamlat under 2015 (KR)

208 591

Insamlat under 2014 (KR)

69 819

Insamlat under 2013 (KR)

87 621

BG: 900-3708
PG: 900370-8
Besöksadress: Svartviksslingan 28
Postadress: 167 39 Bromma

Flera medlemmar