Teach for Sweden

Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras socioekonomiska bakgrund. Genom ledarskap vill TFS ge fler barn möjligheten att själva välja sin framtid. Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer om att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid. Under två år arbetar du med högstadieklasser som behöver ledare som kan tända gnistan och göra skillnad. Samtidigt läser du en kompletterande pedagogisk utbildning och du blir behörig lärare vid programmets slut.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

5 555 249

Insamlat under 2018 (KR)

4 433 506

Insamlat under 2017 (KR)

2 122 195

Wallingatan 37, 111 24 Stockholm
BG: 900-4839
802477-9103

Flera medlemmar