Teskedsorden

Teskedsorden grundades av Tidningen Vi 2006, inspirerad av den israeliska författaren Amos Oz insiktsfulla bok ”Hur man botar en fanatiker”.

Stiftelsen arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan och har som motto För tolerans Mot fanatism. Teskeden är en symbol för handling. Amos Oz menar att den människa som vill släcka en eld hämtar en hink vatten och öser den över elden. Om hon inte har någon hink tar hon ett glas och om hon inte har ett glas tar hon en tesked. Och om alla bidrar, även med en liten insats, kan vi faktiskt släcka elden – den farliga eld som fanatismen utgör i dagens värld. De projekt stiftelsen driver är starkt inriktade på barn och ungdomar.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

5 128 126

Insamlat under 2018 (KR)

8 902 000

Insamlat under 2017 (KR)

3 795 000

Insamlat under 2016 (KR)

3 134 000

Insamlat under 2015 (KR)

5 804 337

Insamlat under 2014 (KR)

4 229 000

Insamlat under 2013 (KR)

2 853 710

Insamlat under 2012 (KR)

2 735 000

Besöksadress: Tryckerigatan 4
Postadress: c/o Tidningen Vi, Box 2052, 103 12 Stockholm
BG: 900-2759
PG: 900275-9

Flera medlemmar